PUPH DOMPOL Sp. z o.o.

Producent frontów MDF /PVC

Przejdź do treści

DOMPOL - CSR Społeczna odpowiedzialność biznesu

Informacje
CSR (Corporate Social Responsibility)
Dompol /  CSR
Społeczna odpowiedzialność biznesu to sposób prowadzenia firmy, w którym brane są pod uwagę potrzeby wszystkich grup otoczenia – pracowników, klientów, kontrahentów, a także społeczności lokalnych. Za CSR uznawana jest także polityka firmy dotycząca rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku naturalnemu. Ogólnie rzecz biorąc – chodzi o to, aby firmie i wszystkim osobom z nią związanym żyło się dobrze.
XXI wiek przyniósł wiele zmian funkcjonowaniu jednostek, ale także przedsiębiorstw. Skończyła się era „pracy dla pracy”, wykorzystywania pracowników i ukierunkowania na zysk. Coraz więcej firm, także w Polsce, stawia na zrównoważony rozwój, którego elementem jest właśnie społeczna odpowiedzialność biznesu. Zwłaszcza, że łatwo zauważyć wiele profitów płynących z takiego postępowania – zadowolenia pracownicy, lepszy wizerunek i zwiększenie konkurencyjności to tylko niektóre z nich.
Dbając o zrównoważony rozwój Dompol podejmuje szereg działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.
Pracownicy PUPH DOMPOL Sp.z o.o.
Pracownicy
W ramach prowadzenia polityki społecznie odpowiedzialnego biznesu, firma Dompol wprowadziła szereg przepisów, które mają wpłynąć pozytywnie na pracowników. Jednym z nich jest wprowadzenie elastycznych godzin pracy, głównie dla kobiet, których w zakładzie jest 16.
Na uwagę zasługują także osoby niepełnosprawne, które stały się pełnoprawnymi członkami załogi Dompolu. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych nadal nie jest zbyt popularne, zwłaszcza w dużych firmach. Władze w Dompolu dają jednak równe szanse wszystkim kandydatom do pracy, dzięki czemu w szeregach firmy znalazło się kilka osób niepełnosprawnych, które dzielnie przełamują stereotypy o nich. Klucz do sukcesu tkwi w odpowiednim dobraniu stanowisk do umiejętności każdej osoby – jest to możliwe we wszystkich firmach, jednak mimo to, niewiele jest przedsiębiorstw takich jak Dompol, które chcą dać wszystkim równe szanse.
Obecnie w Dompolu pracują 53 osoby niepełnosprawne. Zakład pracy wysyła i finansuje dla nich turnusy i sprzęt rehabilitacyjny oraz zakup leków.
Ekologia

Odpady folii PVC i PET są bezpiecznie składowane, a następnie przekazywane do firmy zajmującej się przetwarzaniem tego typu tworzyw.
W działania ekologiczne zaangażowani są wszyscy pracownicy Dompolu, którzy na swoich stanowiskach pracy prowadzą selektywną zbiórkę papieru, kartonu, czy folii odpadowej typu strech. Wszystkie te materiały nie zaśmiecają środowiska naturalnego, lecz trafiają do przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem.

Pro publico bono

Będąc firmą wrażliwą społecznie Dompol wspomaga potrzebujące rodziny, szkoły, lokalną społeczność. Spółka uczestniczy w akcji Stowarzyszenia Wiosna – Szlachetna Paczka, przygotowując paczki dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Dbając o edukację młodego pokolenia Dompol dostarcza materiały do nauki zawodu dla uczniów szkół w Wałbrzychu oraz elementy wyposażenia szkołom powiatu wałbrzyskiego.

Dompol wspiera również finansowo i rzeczowo pracowników i ich rodziny.

PUPH DOMPOL Sp. z o.o., ul. Kosynierów 3 Wałbrzych Poland tel.+48 74 849 48 70
PUPH DOMPOL Sp. z o.o. ul. Kosynierów 3 Wałbrzych POLAND
tel. +48748494870 fax +4874842310
PUPH DOMPOL Sp. z o.o.
Wałbrzych, ul. Kosynierów 3
Stronę wykonała:
Firma Wielobranżowa
Daniel Gumieniak
Tworzenie sklepów
internetowych
Tworzenie sklepów
internetowych
Tworzenie sklepów
internetowych
Wróć do spisu treści